E shtune
10:08
23 Qershor 2018
Kohet e Namazit - Tirane
Imsaku
10:08
L. Diellit
10:08
Yleja
10:08
Ikindia
10:08
Akshami
10:08
Jacia
-0:01
10:08
Qytetet

Tirane +0
Durres +2
Shkoder +2
Lushnje +1
Vlore +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukes -1
Librazhd -2
Korce -5