E enjte
07:42
20 Shtator 2018
Kohet e Namazit - Tirane
Imsaku
07:42
L. Diellit
07:42
Yleja
07:42
Ikindia
07:42
Akshami
07:42
Jacia
-0:00
07:42
Qytetet

Tirane +0
Durres +2
Shkoder +2
Lushnje +1
Vlore +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukes -1
Librazhd -2
Korce -5